Småkaker

68 % av comScore/TNS Topp 100 informer ikke om sporing/infokapsler

Ekomloven krever at nettsteder informerer om hvem som samler inn informasjon og hvorfor når man besøker nettsteder rundt om på den norske delen av internett. Jeg så på de 100 øverste nettstedene i mediebransjens egen toppliste, comScore/TNS Topplisten, for å se hvorvidt de informerte om at deres besøkende ble sporet gjennom comScore/TNS. Stort sett gir landets mange nettsteder veldig dårlig informasjon om hvem som sporer deg mens du surfer rundt!

«Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette.»

Ekomloven, § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies

Ekomloven er Norges tolkning av det som er kjent som «EUs cookie-direktiv». Loven á 2013 har to viktige elementer for nettsteder:

  1. Det skal informeres om lagring og utnyttelse av opplysninger i kommunikasjonsutstyr
  2. Det skal informeres om opplysninger som lagres og samles inn

Den første delen har ledet til en del ekle informasjonsbokser som lite hjelpsomt informerer om at «Denne nettsiden benytter informasjonskapsler». Disse er helt unødvendige, og det er tilstrekkelig at det samtykkes gjennom innstillinger i nettleseren. Loven forbyr dog effektivt en hver metode for å jobbe rundt at brukeren har skrudd av infokapsler i sin nettleser, da bruker gjennom slike innstillinger har trukket tilbake samtykket. Med andre ord går denne delen av loven mer eller mindre på autopilot.

Den andre delen, informasjonsplikten, er litt mer vanskelig for nettsteder og besøkende å forholde seg til. Nettsteder er pålagt å informere om hvem som samler informasjon og hvorfor informasjonen samles inn. I det originale EU-direktivet kreves det også at det opplyses om hvor lenge og hvor i verden informasjonen lagres, men dette ble ikke med i den norske lovteksten. For nettsteder som mottar besøk fra utlandet (så, mer eller mindre alle) anbefaler jeg å også opplyse om dette før å imøtekomme kravene som stilles i EU.


Jeg gjorde en uformell undersøkelse av hvorvidt de øverste 100 nettstedene på comScore/TNS Topplisten informerte om at deres besøkende spores gjennom comScore og at det lagres og utveksles informasjon mellom dem; samt hvorfor informasjonen samles inn. Jeg samlet inn informasjon manuelt ved å lese gjennom enkelt tilgjengelig informasjon om bruk av informasjonskapsler, personvernserklæringer, og lignende dokumenter. Jeg sjekket mot denne listen fordi det var en enkel oversikt over populære nettsteder, og fordi alle navnene på listen må nevne comScore/TNS siden infokapsler og sporing er hvordan de havnet på listen i utgangspunktet.

Resultatet var som jeg forventet: 68 av 100 nevnte ikke comScore/TNS i det hele tatt. Av de 32 som nevnte comScore/TNS var det primært bare «name dropping». Kun 4 nettsteder ga en forklaring på hva TNS Topplisten var for noe og hva slags informasjon som ble samlet inn av comScore/TNS.

Jeg synes det var interessant å se at flere refererer til lovteksten, som sitert over, for så å ignorere hva lovteksten sier og ikke informere om comScore/TNS. Enkelte informerte om Google Analytics, eller andre tredjeparts analyseverktøy. Interessant nok refererte mange verktøy de ikke brukte, mens verktøy de brukte ikke ble nevnt. Ennå mer interessant var det å se at det blir referert til andre media og eierforhold som ikke har noe med nettstedet selv å gjøre. Kanskje klipp-og-liminga har gått litt for fort hos enkelte.

Det er også interessant at mediehus som eier flere ulike nettsteder eller har søster-/undersider på Topplisten ikke har den samme informasjonen om informasjonskapsler. For eksempel har enkelte av VGs undersider god informasjon, mens VG selv ikke gir konkret informasjon om noen tredjeparter.

Amedias mange lokalaviser er godt representert på Topplisten, og trekker ned snittet veldig mye da de ikke informerer om hvilke verktøy og tredjeparter de bruker. Bonnier Medias magasiner ignorerer informasjonskravet helt og holdent. Polaris Media sine lokalaviser er også godt representert, og selv om de namedropper trekker de likevel opp snittet.


Norges nettsteder, iallfall de mediaorienterte, er altså ikke spesielt flinke til å publisere informasjon om hvilke tredjeparter de lar samle inn informasjon om sine besøkende. Jeg har tittet gjennom diverse nettbutikker og andre populære nettsteder, og finner generelt veldig lite informasjon om bruk av tredjeparts analyseverktøy, annonsenettverk, og andre som sprer kakesmuler på besøkendes nettsteder.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) gir lite rom for tolkning av loven. Som Arbeiderpartiet ville sagt det: «Alle skal med!» Alle norske virksomheter, dette inkluderer næringsdrivende bloggere, skal informere om bruk av og formålet med deres bruk av informasjonskapsler.

Jeg har ikke lykkes i å få noen kommentar fra NKOM rundt håndheving av denne paragrafen i ekomloven.

Til slutt vil jeg bare nevne at omtrent ⅓ kaller det «informasjonskapsler», ⅓ kaller det «cookies», og den resterende ⅓ kaller det begge deler. Alle norskspråklige nettlesere kaller det «informasjonskapsler» eller «infokapsler». Det var dessverre ingen som lekte med ordene og sa at infokapslene deres lagres «i kakeboksen», selv om det ikke er uvanlig å referere til lagringsmedia som «cookie jar» på engelsk.

Kilder

Legg igjen en kommentar

Epostadressen din blir ikke publisert. Vær høffelig, følg temaet, og følg rettningslinjene. Kommentarer modereres før publisering.