Kommentarvilkår

All comments should be polite and constructive.

Alle kommentarer bør være høffelige og konsrtuktive.

Vennligst følg reglene under samt normal nettetikette når du legger inn kommentarer på dette nettstedet. Alle kommentarer blir gjennomgått og moderert før publisering. Kommentarer kan bli redigert før publisering for å fjerne unnødvendig banning, linjebrudd, feilstaving, og lignende småfeil for å møte nettstedets overordnede kvalitetskrav. En kommentars mening vil aldri bli endret! Kommentarer som ikke følger reglene vil ikke bli publisert på dette nettstedet, men du er velkommen til å publisere det på ditt eget nettsted istedenfor.

  • Alle kommentarer må være på norsk
  • Nulltoleranse for mobbing av andre enkeltpersoner inkludert andre som kommenterer
  • Unngå fåmælte kommenterer eller kommentarer som kun inneholder lenker
  • Alle lenker må være relevante, følge resten av disse kravene, og lenke til innhold skrevet på norsk eller engelsk

Ved å sende inn en kommentar godkjenner du at kommentarens innhold, såvell som ditt navn og valgfri nettadresse, blir publisert på dette nettstedet og vil bli tilgjengelig over hele verden. Kommentaren din vil bli vist på blogginnlegget du kommenterer på, men kan også bli brukt i et oppfølgingsinnlegg, eller presentert på andre måter. Du godkjenner også at navnet og kommentarene dine kan vises på Kommentartopplisten.

Det gis ingen garanti for at innsendte kommentarer vil bli godkjent. Normalt sett blir alle konstruktive kommentarer godkjent. Du kan motta en oppfølgingsepost angående din kommentar etter publisering.